Продаж, передання у використання винаходу, корисної моделі

Офіційні платежі: 2400 грн.

Вартість послуг: 1800 грн.

Строк виконання: 2-3 місяці (якщо потрібна держ. реєстрація)

Что необходимо:

надіслату на електронну пошту номер патенту на винахід чи корисну модель та реквізити для укладання договору.

Як розпоряджатися правами на винахід, корисну модель?

Основними формами розпорядження правами на винахід чи корисну модель є предання права власності іншій особі та укладання ліцензійного договору на використання. Обидві форми реалізуються шляхом підписання договору. Проте, передання права  та укладання ліцензійного договору на використання винаходу чи корисної моделі мають різні наслідки. 

Ліцензійний договір на використання винаходу, корисної моделі.

За даним договором патентовласник надає іншій особі дозвіл на використання. У ліцензійному договорі можуть бути передбачені наступні умови: спосіб використання , територія та строки використання , порядок та строки виплати винагороди, можливість видачі субліцензії тощо. Укладаючи даний договір, права на винахід чи корисну модель не переходять від патентовласника іншій особі. Цей договір не потребує обов'язкової державної реєстрації, проте може бути зареєстрований за бажанням однієї зі сторін. 

Передання права власності на винахід, корисну модель.

За даним договором одна сторона передає іншій стороні право власності на винахід чи корисну модель у повному об'ємі. Даний договір потребує обов'язкової державної реєстрації, при його рєестрації вносяться зміни в державний реєстр відносно власника.

Фахівці нашої компанії підготують відповідні договори, здійснять їх державну реєстрацію, нададуть відповіді на питання, які Вас цікавлять, з приводу предачі чи використання винаходу та корисної моделі. Ми надаємо послуги, які стосються винаходів та корисних моделей для клієнтів з міст Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів та інших по всій території України