Передача ТМ, ліцензія на торговельну марку

Офіційні платежі: 2400 грн.

Вартість послуг: 1800 грн.

Строк виконання: 2-3 місяці (якщо потрібна держ. реєстрація)

Что необходимо:

надіслату на електронну пошту номер свідоцтва на ТМ та реквізити для укладання договору.

Як розпоряджатися правами на торговельну марку?

Основними формами розпорядження правами на торговельну марку є предання права власності іншій особі та укладання ліцензійного договору на використання торговельної марки. Обидві форми реалізуються шляхом підписання договору. Проте, передання права на торговельну марку та укладання ліцензійного договору на використання торговельної марки мають різні наслідки. 

Ліцензійний договір на використання торговельної марки.

За даним договором особа, яка володіє правом на торговельну марку надає іншій особі дозвіл на її використання. У ліцензійному договорі можуть бути передбачені наступні умови: спосіб використання ТМ, територія та строки використання ТМ, порядок та строки виплати винагороди, можливість видачі субліцензії тощо. Укладаючи даний договір, права на торговельну марку не переходять від правовласника іншій особі. Цей договір не потребує обов'язкової державної реєстрації, проте може бути зареєстрований за бажанням однієї зі сторін. 

Передання права власності на торговельну марку.

За даним договором одна сторона передає іншій стороні право власності на торговельну марку у повному об'ємі або частково. Даний договір потребує обов'язкової державної реєстрації, при його рєестрації вносяться зміни в державний реєстр відносно власника торговельної марки.

Фахівці нашої компанії підготують відповідні договори, здійснять їх державну реєстрацію, нададуть відповіді на питання, які Вас цікавлять, з приводу предачі ТМ та ліцензії на ТМ.